VRIJDAG - PLATYPUS RECORD SHOP, MAHABE, BYE BYE BEUMER header
10 februari om 22:00
VRIJDAG - PLATYPUS RECORD SHOP, MAHABE, BYE BYE BEUMER
Skatecafe Karin & Yvonne
ZATERDAG - ORPHEU THE WIZARD, AJUMA header
11 februari om 22:00
ZATERDAG - ORPHEU THE WIZARD, AJUMA
Skatecafe Karin & Yvonne